ratujbartusia / Quantec

Pomóż przez reklamę tej strony: Bannery

Jesteś:Gościem Bartusia:-)
Witamy Cię serdecznie!

 

Quantec - szansa dla dzieci autystycznych i nie tylko


W kwietniu 2010 roku dowiedzieliśmy się o aparacie Quantec, którego odczyt mógłby być przydatny w leczeniu Bartusia. Wstępnie wysłaliśmy zdjęcie Bartusia do Pani Helenki Czarnojan (czarnojan.helena@gmail.com).


Oto kilka słów o tym aparacie.

Ostatnio, najnowsze osiągnięcia techniki kwantowej, umożliwiły stworzyć urządzenie, które potrafi je skanować, odczytywać identyfikator oraz wiele innych informacji każdego obiektu żywego. Jeżeli to pole życia jest nieprawidłowe czy zdeformowane, potrafi je naprawiać. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi dziedziny nazwanej biokomunikacją. Pierwszym na świecie urządzeniem do tego celu jest QUANTEC, który służy zarówno do diagnostyki jak i do umożliwiania naprawiania i usuwania zakłóceń w biopolu danego organizmu. Urządzenie ma możliwość w kilka minut skanowania wszelkich biopoli. Jeżeli damy do analizy Quantecowi zdjęcie fotograficzne w wersji elektronicznej, to program komputerowy wytworzy wynik tej analizy. Można z niej dowiedzieć się także, co zaszło lub obecnie zachodzi w przestrzeni, którą symbolizuje dane zdjęcie, a także o przyczynach zakłóceń, jeżeli zdjęcie przedstawia chory organizm żywy. Urządzenie jest całkowicie zautomatyzowane a wynik jest obiektywny, gdyż obsługujący urządzenie nie ma żadnego wpływu na rezultat. Jednocześnie otrzymywany wynik jest planem regulacji zachwianej energetyki, uwzględniającym wszystkie trzy płaszczyzny: fizyczną, mentalną i psychiczną. Można następnie tę indywidualną regulację przesłać bezpośrednio do danej osoby (poprzez położenia jej ręki na antenę interfejsu), lub zakodować dowolne substancje jadalne, tworząc preparaty regulacyjne, lub przesyłać w formie cykli do tej osoby na odległość. W ten sposób można pomagać w samoleczeniu.

Przedstawiamy
materiał przygotowany na posiedzenie naukowe PTH

w dniu 19 kwietnia 2008 r. w Muzeum Historycznym

Autorzy:

Waldemar M. Bąkowski – lekarz neonatolog, dyrektor szpitala im. Świętej Trójcy w Płocku, kierownik tematu badań.

Bogumił  Wojnowski – doktor nauk weterynaryjnych, naturoterapeuta zwierząt i ludzi. Specjalista diagnostyki elektronicznej. 
 

Dziecko autystyczne jako model pacjenta z obciążeniami środowiskowymi.

             

Środowisko w którym żyjemy, nie szczędzi nam swojego toksycznego wpływu.

Stąd też powstanie specjalizacji : toksykologia – nauka o truciznach.

Zatrutych pacjentów interesuje zaś detoksykacja na wiele sposobów.

Jednak zawsze u podstaw wszelkich działań leży skuteczna diagnostyka. jest ona bardzo skuteczna, jeżeli dotyczy skażeń chemicznych, toksyn bakteryjnych. Gorzej jest ze smogiem elektromagnetycznym czy toksynami wykrywalnymi tylko na tzw. poziomie informacyjnym, w czym celują homeopaci oraz lekarze medycyny bioinformacyjnej i biofizycznej. Ci ostatni mają swoje Stowarzyszenie, któremu przewodzi dr Bąkowski inicjator niniejszego opracowania.  

W  gabinetach zajmujących się chronicznie chorymi, przybywa pacjentów, 30- latków, i niestety coraz młodszych oraz dzieci, o nieustalonych diagnozach. 

Na ogół mówi się o alergiach, zespołach x,y,z, nietypowych zapaleniach, chorobach z autoagresji itp. 
 

Dziś  chcemy przedstawić Państwu pierwszą część opracowania, których inicjatorem jest lekarz neonatolog, zajmujący się zarówno dziećmi jak i dorosłymi chronicznie chorymi. 

W swojej praktyce używa wszystkich znanych na rynku krajowym urządzeń do diagnostyki i terapii metodami biofizycznymi. 

Nasze doniesienie poświęcone jest analizie stanu psychicznego i fizycznego dzieci z objawami autyzmu, leczonych w gabinecie dr M.W.Bakowskiego w roku 2007 wykonanej najnowszą metodą radioniczną , programem QUANTEC.  
 
 Efektywność skutecznej medycyny zależy od prawidłowej diagnozy i doboru sposobu leczenia. Wiadomo dotychczas, że procent ludzi umierających z winy źle dobranych leków ciągle rośnie na świecie.  (Śmierć z winy medycyny – „Death by Medicine” Dr Carolyn Dean, Dr Martin Feldman, Dr Gary Null, Dr Debora Rosio, Nutrition Institute of America, Inc. „Nexus” - listopad 2004 – kwiecień 2005, www.nutritioninstituteofamerica.org). 

     Już  około 50 lat temu niemiecki lekarz Reinhold Voll wykorzystywał aparaturę elektroniczną do określenia stanu zdrowia pacjenta. Kolejni badacze udoskonalili jego metodę i dziś dysponujemy szeregiem aparatów wspomagających diagnostykę i dobór preparatów w oparciu o zjawisko biorezonansu, szeroko stosowanych w Rosji na Ukrainie i w Niemczech. 
 

     W Polsce pracuje kilkadziesiąt aparatów elektronicznych  w prywatnych gabinetach lekarskich. Ich doświadczenia powinny znaleźć zainteresowanie władz medycznych i uczelni.   

     Chcemy Państwu przedstawić być może pierwsze na świecie opracowanie wyników skanowania pacjenta ze zdjęcia cyfrowego przy pomocy programu Quantec, co wpisuje się dobrze w tematykę diagnostyki elektronicznej i telemedycynę, nową dyscyplinę medyczną.

     O ile telemedycyna ma zastosowanie głównie w diagnostyce obrazkowej, w nagłych zdarzeniach, to telediagnostyka kwantowa spełnia wszelkie potrzeby diagnozowania na odległość w przypadkach chronicznych. Stanowią one największą część schorzeń i kosztują najwięcej system ubezpieczeń i samych chorych. Spotykamy w naszych gabinetach pacjentów chodzących po 20 -–30 lat od lekarza do lekarza bez ustalonej diagnozy. Są jednak leczeni wg. kanonów medycyny tzw. akademickiej. Niestety często nieskutecznie. Wydaje się, że czas dopuścić do szerszego stosowania metody elektroniczne.

Pacjent  a u t y s t y c z n y  jest jednym z najtrudniejszych obiektów do zdiagnozowania, ze względu na mnogość czynników sprawczych. Można je w większości zaliczyć do czynników środowiskowych. Dla płodu - ciało matki jest takim środowiskiem, z którego mogą płynąć szkodliwe informacje.

Część  z nich jest niedoceniana przez oficjalną naukę, jak np. reakcje poszczepienne u matki, jej martwe zęby, amalgamaty czy farbowanie włosów albo szminki zawierające metale ciężkie. 

     Program QUANTEC to system do tzw. biokomunikacji produkcji niemieckiej, wykorzystujący zdobycze fizyki poprzez analizę tzw. fotonów bliźniaczych (gemini photons, Zwillings Photonen). Wiecej informacji na str. producenta: www.quantec.eu.

Materiał  i metoda :

Obiektami obserwacji było 14 dzieci z objawami autyzmu leczone w Gabinecie odległym o 110 km od naszego Laboratorium. Do skanowania diagnostycznego użyto zdjęć cyfrowych, przesłanych pocztą lub poprzez Internet. Wiek objektu / osoby na zdjęciu nie ma znaczenia, gdyż fotony na nim zgromadzone są w stałym kontakcie z oryginałem.  

Wyniki obserwacji przedstawiono w 3 tabelach: 

Tabela 1.

Wykaz pacjentów wg dat urodzenia i terminy skanowania (tu widzimy, że najwięcej dzieci było w wieku 3 – 7 lat, kiedy podejrzenia o autyzm zaczynają się kształtować w ocenie rodziców i lekarza). 

              PACJENT       DATA  URODZENIA              DATA   I – go   SKANOWANIA
 
     Olivier Ur.
 
            12.08.2005
 
                         29.09.2007
 
      Jakub Kr.
 
            06.05.2004
 
                         29.09.2007
 
     Patryk Wo.
 
            09.10.2003
 
                         29.09.2007
 
      Karol Du.
 
            04.06.2003
 
                         29.09.2007
 
     Kacper Za.
 
            05.02.2003
 
                         29.09.2007
 
     Maciej Św.
 
            18.09.2002
 
                         29.09.2007
 
      Maciej Ko.
 
            19.01.2002
 
                         29.09.2007
 
      Krzysztof Ga.
 
            21.11.2001
 
                         29.09.2007
 
      Mateusz Fi.
 
            26.09.2001
 
                         29.09.2007
 
      Miłosz Ku.
 
            02.05.2001
 
                         29.09.2007
 
      Filip Lo.
 
            09.05.2000
 
                         29.09.2007
 
     Marcin Za.
 
            23.07.1998
 
                         29.09.2007
 
      Tomasz Jó.
 
            02.08.1997
 
                         29.09.2007
 
      Justyna Du.
 
            25.03.1996
 
                         29.09.2007
 

Tabela 2.

Wybrane 3 przypadki z najważniejszymi informacjami o tzw. obciążeniach toksycznych wykrytych met. Quantec (tu widzimy konkretne informacje toksyczne znalezione w skanach pacjentów. W nawiasach podano potencje (Pot. D, C, LM), intensywność (Int. 2 – 20) i wskaźnik trafności (QRS 25 – 150), które pomagają w ocenie ważności informacji. Np. u dziecka z 2 informacjami o wirusie wścieklizny, można przyjąć, że informacja w potencji LM jest wrodzona a w potencji D – nabyta przez pacjenta, np. w czasie dogoterapii), poprzez np. polizanie przez psa, szczepionego przeciwko wściekliźnie. Nie ma innego wytłumaczenia tego zjawiska niż teoria bioenergoinformacji, czyli przekazania widma elektronicznego wirusa szczepionkowego z psa na dziecko. Oczywiście ta teoria jest podstawą zjawisk biorezonansowych, ich wykorzystania w diagnostyce i terapii („Vibrational Medicine” Gerber Richard, Bear & Comp. 2001 r.). 

 
       PACJENT
 

WYNIK BADANIA

 
SUGEROWANE PREPARATY
 
1.   MATEUSZ

FI. 

26.09.2001 

wiek: 6 lat

 • Eimeria tenella w jelicie (D)
 • Taenia solium (C)
 • zapalenie dróg moczowych (D)
 • wirus wścieklizny (D10) + (LM14)
 • układ nerwowy → neurotransmitter deficiency (LM)
 • Trichomonas muris (C)
 • zatoki czołowe i nosowe (D12)
 • zapalenie ucha (otitis media) (D7)
 • Amalgamaty (Hg)
 • Chromosom X (X- chromosomale immunodeficiency with Hyper-IgM) (C4)
 • Infection within pancreas (C)
 • Fluke infection (LM)
 • Campylobacter infection (D13)
 • ADS (LM) (ADHD / Autyzm)
 
Kalium nitricum (D27)

Cerebramin and Chondramin

Medorrhinum, tryper (C)

Artidren (D)

Cranium (C)

VenaHelp (D)

Guanabana (D)

Bach essence № 26 = Rock rose (przeciw panice i nocnym lękom)

Bach essence № 8 = Chicory

(większy dystans wobec innych 

ludzi)

 
2.   TOMASZ

JÓ. 

02.08.1997 

wiek: 10 lat

    

 
 • FSME→  reakcja poszczepienna (LM 3)
 • German measles (rubella) (C900)
 • Trypanosoma brucei (D20)
 • Taenia saginata (C)
 • Listeria monocytogenes (D27)
 • Polipy (Neo-) w jelicie grubym (D5)
 • Cervical vertebra (C3)→blockade (travail of teeth and facial nerves, tinnitus)
 • Parotitis virus (C9)
 • ADS (C30) + (LM29)
 • Chromosome 18→ Glucocorticoid Deficiency (C12)
 • Chromosome X (C4): →Agammoglobulinemia Type I
     →Alport’s Syndrome

         →Spastic paraplegia

 • Chromosome 11 (D700) → peripheral 

  myelindeficiency (in PNS)

 • Psychokinesiology → psychic conflict in first month of life, in uterus (D21)
 
 
Artidren (D8)→the source of toxic loadings is in the joints

UrinoHelp (D)→the kidney support

Glandula suprarenalis→Wala (C)

Lymfatex (C)

Chakra V (LM)

Cytamins:    

     Ventrami(LM)

     TestaLamin (C) 

Bach Flowers № 6:

Cherry plum, Prunus cerasifera (hamuje niekontrolowane napady histerii)

 
3.    JAKUB

KR. 

06.05.2004 

wiek: 3 lata

 
 • Trypanosoma lewisi (D24)
 • Haemoproteus infection (avian flu) (C)
 • Mycobacteria (LM)
 • Leptospirosis (D2)
 • Pseudomonas aeruginosa (D7)
 • Stenosis, cerebral haemorrhage (D)
 • Thoracic vertebra (Th3) → blockade (Bronchitis, Flu, Pneumoniae, Asthma) (C)
 • Thoracic vertebra (Th6) → Gastritis, Colitis,  Diabetes (LM)
 • Chromosome 15 → Prader-Willi syndrome (LM)
 • Etheric oils: Thyme; Fennel (C)
 • Pia mater; satura cranii (D); traumatic childbirth
 • Malignant tumor (D)
 • Post-vaccinational reaction (D) →measles, HTLV-4, DTK
 • ADS (hypovitaminosis B3) (LM3)
 • ADS (HypoTryptophan - like pre-Serotonine and Melatonin source)
 
 
 
 
StressHelp (C)

Rock Rose (C)- against nervous symptoms

Kalium chloratum (LM)

Cytamins:

-  Ventramin (LM)

-  Cerbramin (D)

Mercuris corrosiva (LM)

Colidren (C1)

Jergon Sacha (D9)

 

Tabela 3.

Podsumowanie wszystkich obciążeń toksycznych mogących mieć wpływ na stan zdrowia autystycznych dzieci.

 

(Znalezione informacje zestawiono w grupy, wg pochodzenia. Widzimy tu informacje o metalach ciężkich w mózgu dziecka (to może być efekt amalgamatów w zębach ciężarnej matki, skutki używania farby do włosów lub szminki do ust lub złej wody ). ( wiecej w Kuracja życia – Hulda Clark ). 

Informacje, które najczęściej pojawiały się u naszych obiektów to TBC, spirochety, chlamydie, pasożyty i inne zoonozy oraz reakcje poszczepienne . 

 
1.
 
Metale ciężkie (Hg, Pb→ z amalgamatów w zębach matki; Al→ z konserwantów w szczepionkach)
 
2.
 
Zoonozy i infekcje (wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze, grzybicze)
 
3.
 
Reakcje poszczepienne (wścieklizna, tetanus, polio, DTP, różyczka )
 
4.
 
Psychic disorders (psychozy, ADS / ADHD → autyzm, to ADHD bez nadpobudliwości)
 
5.
 
Perinatal disorders during parturition (uszkodzenie satura cranii – szwów czaszkowych , niedotlenienie, przegrzanie / niedogrzanie ).
 
6.
 
Zmiany w chromosomach – genach, które mogły zaistnieć  w czasie życia płodowego.

  

Wnioski: 

 1. Określenie charakteru obciążeń toksycznych na tzw. poziomie informacyjnym,  może  być pomocne w ustalaniu tła / etiologii choroby nazywanej autyzmem, jako odmiany ADS / ADHD.
 2. Poznanie etiologii pomogło lepiej ukierunkować lekarza homeopatę w wyborze sposobu leczenia.
 3. Przedstawione obserwacje mogą pomóc biofizykom, biochemikom pracującym na rzecz medycyny w rozwinięciu własnych metod diagnozowania chorób wykorzystując bioelektryczne zjawiska zachodzące w organizmie.( tu więcej teorii na stronie www.fbs.org , poświęconej opracowaniom ks. prof. Wł. Sedlaka ).
 4. Liczne obciążenia odzwierzęce stwierdzone u pacjentów mogą potwierdzić potrzebę ścisłej współpracy lekarzy medycyny i weterynarii w nowoczesnej profilaktyce chorób chronicznych tła odzwierzęcego.
 5. Istnieje pilna potrzeba podniesienia wiedzy o środowiskowych zagrożeniach zdrowia ludzi (smog EM, konserwanty żywności, metale ciężkie, radioaktywność, zoonozy, w tym ślady szczepionek stosowanych u zwierząt (np. wścieklizna, białaczka ).
 6. Stwierdzanie śladów reakcji poszczepiennych u chorych dzieci skłonić powinno immunologów do wypracowania nowego spojrzenia na profilaktykę chorób np. poprzez określanie istniejącej odporności matki ciężarnej i szczepienia dzieci po urodzeniu wg indywidualnego kalendarza. ( www.vaccinationdebate.com )
 

Nasze badania będą kontynuowane także w kierunku poznania głębszych zjawisk powstałych w chorych organizmach, np. poprzez analizę zmian w chromosomach, w celu konstrukcji programu naprawczego, oczywiście także drogą kwantowego przesyłu energii z programu do obiektu. 

UWAGA z kwietnia 2008 r.

Ww. doniesienie przedstawiono na I Międzynarodowej Konferencji nt. „Telemedycyna – mity i rzeczywistość  ” – Lwów, 8-9 list.2007 r. Przedstawione fakty nie wzbudziły jednak żadnego zainteresowania lekarzy tam zgromadzonych. Może to jeszcze za wcześnie mówić o przyczynach autyzmu ?

Ostatnio odbyty światowy dzień autyzmu w Katarze, zdaje się  to potwierdzać.

Radio doniosło, że „ przyczyny autyzmu są  nadal nieznane ”.

Nasze pismo z ww. doniesieniem skierowane do Organizacji Autyzmu w Londynie pozostaje już drugi tydzień bez odpowiedzi. Czy to coś znaczy ?


 
   1) O Bartusiu
   2) Autyzm
   3) Diagnoza/Dokumenty
   4) Rehabilitacja
   Alergie
   Aukcje ALLEGRO
   Autyzm - Nowinki!!!
   Autyzm w sieci
   Badania
   Bartus w mediach
   Coś dla ducha
   DELFINOTERAPIA
   Dieta w autyźmie
   Do ściagnięcia
   Dodatki do żywności
   DYSBIOZA JELITOWA
   Galeria
   Jak możesz pomóc?
   Kontakt
   Pasożyty
   Podziekowania
   Postępy w rozwoju
   Probiotyki
   PRZEPISY DIETETYCZNE
   Quantec
   Soda oczyszczona
   Srebro na ratunek
   STOWARZ. KONICZYNKA
   Terapia hiperbaryczna
   Terapia Johansena
   Turnus Pierwsze Słowo
   Uwaga na SZCZEPIONKI!!!
   Wirus odry a autyzm
   Witamina A a Autyzm
   Witamina B6 i Mg
   Witamina C
   Zatrucie RtęciąKsięga Gości Bartusia
 
Copyright ©2009 by Dorota Jakubiec
www.projektowaniestron.zafriko.pl