ratujbartusia / 2) Autyzm / Rtęć a autyzm

Pomóż przez reklamę tej strony: Bannery

Jesteś:Gościem Bartusia:-)
Witamy Cię serdecznie!

 

 Autyzm a zatrucie rtęcią

Istnieją rozlegle dowody na to, że wiele dzieci z autyzmem cierpi z powodu zatrucia rtęcią. Krótko mówiąc, dowody wskazują na to, że dzieci z autyzmem mają niski poziom glutationu i cysteiny (prekursor glutationu), które są główną ścieżką usuwania toksycznych metali, takich jak rtęć.
Dzieci z autyzmem często zażywały nadmierne ilości antybiotyków, które w wielkim stopniu utrudniają wydalanie rtęci.
Z powodu swej ograniczonej zdolności do wydalania rtęci dzieci autystyczne mają niski poziom rtęci we włosach niemowlęcych  ,wysoki poziom rtęci w niemowlęcych ząbkach i wyższe wydzielanie rtęci po zażyciu DMSA w porównaniu z grupą kontrolną. Symptomy autyzmu są zgodne z symptomami zatrucia rtęcią. Studia epidemiologiczne nie są jednoznaczne, jednakże kilkanaście opublikowanych badań wskazuje na silny związek miedzy autyzmem a thimerosalem (substancją konserwującą) w szczepionkach.  Ogólnie wydaje się, że większość dzieci z autyzmem cierpi z powodu zatrucia rtęcią i może potencjalnie osiągnąć korzyści z terapii detoksyfikujacej

Przełomowy raport opublikowany w  roku 2001 (Bernard et al) podaje, że wszystkie kryteria diagnostyczne niezbędne do zdiagnozowania autyzmu są również obecne w przypadkach zatrucia rtęcią. Dla przykładu: zatrucie związkami rtęci objawia się głównie w Centralnym Ośrodku Nerwowym ,jakkolwiek system odpornościowy i układ trawienny są również często uszkodzone. Takie same nieprawidłowości w wymienionych systemach znajduje się u dzieci z autyzmem. Rtęć powoduje trwale uszkodzenia przez wiązanie się z siarką, co wywołuje powszechną dysfunkcję enzymów, mechanizmu transportu i strukturalnych białek .Dlatego objawy kliniczne obejmują wiele układów z zróżnicowanymi objawami i ich nasileniem. To samo jest prawdą w przypadku autyzmu.

Podatność na uszkodzenie rtęcią wydaje się mieć powiązanie genetyczne, chłopcy wydają się być nim  bardziej dotknięci. Udokumentowane jest, że autyzm występuje częściej u chłopców niż dziewczynek, stosunek ten w przybliżeniu wynosi 4:1. ·Zatrucie rtęcią powoduje deficyty w mowie i słuchu, włącznie z trudnościami w wymowie i rozumieniem mowy. Jednym z głównych objawów jest opóźnienie w mowie receptywnej i ekspresywnej.
Zaburzenia sensoryczne ,w tym drętwienie ust, dłoni, stóp, wrażliwość na głośne dźwięki, awersja na dotyk, podwyższona lub obniżona wrażliwość na ból są częstymi objawami zatrucia  rtęcią.
  Wystawienie na działanie rtęci powoduje zaburzenia w procesie poznawczym, trudności w myśleniu abstrakcyjnym i wykonywaniu złożonych poleceń, wyłączenie z zachowań społecznych, niepokój, oraz zachowania obsesyjno-kompulsywne. Te same symptomy są także dobrze udokumentowane u dzieci autystycznych.
  Rtęć zaburza funkcjonowanie takich neuroprzekaźników jak :serotonina, dopamina, glutaminian, acetylocholina.
Takie same nieprawidłowości znaleziono u dzieci cierpiących na autyzm.
Rtęć w mózgu atakuje komórki Purkiniego ,warstwę ziarnistą móżdżku oraz ciało migdałowate (amygdala) i hipokamp, podczas gdy inne obszary mózgu pozostają nienaruszone. Taki sam model patologii znaleziono w mózgach autystyków.
  Toksyczność rtęci  powoduje zniszczenia w systemie odpornościowym i jest przyczyną procesów autoimmunologicznych ,włącznie ze zmianami w limfocytach Th2.Takie same procesy autoimmunologiczne występują w autyzmie. Wystawienie na działanie rtęci może powodować wzmożoną podatność na działanie wirusów, co może być powiązane z zaburzonym funkcjonowaniem komórek NK.

U pewnej części dzieci autystycznych udowodniono obecność chronicznych infekcji wirusowych w tym wirusa odry.
Zatrucie rtęcią może powodować zaburzenia przewodu pokarmowego i hamować prawidłową funkcję enzymów i peptydów. U wielu dzieci z autyzmem dochodzi do problemów ze strony układu pokarmowego i trudności w trawieniu nabiału, pszenicy i innych zbóż.

Sumując, raport dotyczący  powiązania zatrucia rtęcią i autyzmu wykazuje, że wszystkie podawane w literaturze symptomy charakterystyczne dla autyzmu są także podawane w literaturze traktującej  o zatruciach rtęcią i vice versa.
Wydaje się bardzo prawdopodobne, że niektórym z dzieci cierpiących na zatrucie rtęcią przyznano by diagnozę „autyzm”, co po prostu oznacza etykietkę wskazującą ,że mają one zaburzenia komunikacyjno/behawioralno/ społeczne nieznanej przyczyny. Zatrucie rtęcią wydaje się być prawdopodobną przyczyną wielu przypadków „autyzmu

 

 
   1) O Bartusiu
   2) Autyzm
      Leczenie biomedyczne
      Rtęć a autyzm
      Suplementy w autyźmie
   3) Diagnoza/Dokumenty
   4) Rehabilitacja
   Alergie
   Aukcje ALLEGRO
   Autyzm - Nowinki!!!
   Autyzm w sieci
   Badania
   Bartus w mediach
   Coś dla ducha
   DELFINOTERAPIA
   Dieta w autyźmie
   Do ściagnięcia
   Dodatki do żywności
   DYSBIOZA JELITOWA
   Galeria
   Jak możesz pomóc?
   Kontakt
   Pasożyty
   Podziekowania
   Postępy w rozwoju
   Probiotyki
   PRZEPISY DIETETYCZNE
   Quantec
   Soda oczyszczona
   Srebro na ratunek
   STOWARZ. KONICZYNKA
   Terapia hiperbaryczna
   Terapia Johansena
   Turnus Pierwsze Słowo
   Uwaga na SZCZEPIONKI!!!
   Wirus odry a autyzm
   Witamina A a Autyzm
   Witamina B6 i Mg
   Witamina C
   Zatrucie RtęciąKsięga Gości Bartusia
 
Copyright ©2009 by Dorota Jakubiec
www.projektowaniestron.zafriko.pl